M E M O R I U   T E H N I C


              Clădirea actuală a școlii a fost dată în folosinţă în anul 1975, construcţia fiind tip specifică anilor 70.           Construcția ei a durat circa 4 ani fiind realizată în cea mai mare parte cu forţa de muncă locală (contribuţia sătenilor).

            Este o scoală modernă, spaţioasă respectând majoritatea condiţiilor cerute de un asemenea edificiu.            Materiale folosite sunt: cărămidă pe structură de beton, planşee şi grinzi din beton armat, iar pardoselile parchetate şi coridoarele şi scările mozaicate.

Clădirea cuprinde:

demisol - 2 săli din care una este sala de sport şi o sală fostă atelier (în prezent depozit de materiale) şi toaletele cadrelor didactice şi ale elevilor( o cabină pentru cadre didactice şi 6 cabine elevi din care 3 la băieţi şi 3 la fete);-parterul – cuprinde patru săli de clasă în care învaţă elevii ciclului primar (clasele I-IV) şi două săli de grădiniţă pentru grupele de preşcolari. Tot aici se află şi toaletele preşcolarilor, spălătorul preşcolarilor, sala pentru alimente distribuite gratuit (lapte şi corn) echipată cu aparat frigorific, secretariatul, o magazie şi holuri de acces;-etajul I – cuprinde de asemenea patru săli de clasă pentru învăţământul gimnazial (clasele V-VIII), biblioteca, laboratorul de fizică, viitorul laborator de informatică, cancelaria cadrelor didactice, magazii auxiliare (de hărţi, materiale pentru laboratorul de fizică-chimie şi biologie) şi holuri de acces;Clădirea are coridoarele de acces şi scările interioare largi, luminoase şi aerisite atât la parter cât şi la etaj.

            Cele mai multe săli de clasă au geamurile orientate către sud, ceea ce le asigură o bună iluminare naturală. Ferestrele sunt de tip geam termopan cu tâmplărie din P.V.C. ceea ce asigură o mai bună termoizolare şi o eficienţă mai crescută a încălzirii pe timpul anotimpului rece.Încălzirea se face cu lemne, sobele având servirea din coridor, iar în pod coşurile sunt tencuite conform normelor P.S.I.Instalaţia cu apă curentă a fost realizată acum patru ani cu ajutorul financiar al unei organizaţii de sprijin din Franţa. Instalaţia de apă curentă este prevăzută cu câte două chiuvete la parter şi etajul I în capătul holului dinspre scara elevilor, o chiuvetă la demisol la intrarea elevilor şi două chiuvete la spălătorul preşcolarilor de la parter.Construcţia are trei intrări: una principală (cadre didactice şi părinţi), una pentru elevii şcolari (clasele I-VIII) şi alta pentru preşcolari. 

         Căile de acces în şcoală sunt pavate. Curtea şcolii este împărţită prin garduri despărţitoare în: teren de joacă pentru şcolari, teren de joacă pentru preşcolari şi teren de sport despărţit printr-o mică plantaţie.Toate aceste detalii reies din schiţa anexată, privind clădirea pe nivele şi curtea şcolii în conformitate cu actul de proprietate anexat.